Фирма / Продукт / Услуга:

* Пример: autoprotect / филтри / диагностика. Оставете това поле празно за да видите всички обекти.

Категория: 
 
Регион:
І. Общи положения

Тези Условия за ползване регламентират взаимоотношенията между avtokatalog.bg, доставчик на услугите в интернет каталога за фирми, предлагащи авточасти и автоуслуги, и клиентите, ползващи тези услуги. Използването на каталога от потребителите се приема като съгласие с Условия за ползване.

avtokatalog.bg предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми, възникнали върху потребителските компютри, като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

avtokatalog.bg дава възможност за представяне и реклама в каталога на всички фирми в бранша.

Всички услуги, предлагани от avtokatalog.bg, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на avtokatalog.bg .


ІІ. Права и задължения на avtokatalog.bg

Публикуване на предоставената от фирмата актуална информация.

Своевременно извършване на платена услуга и регистрация на заплатилите абонамент.

avtokatalog.bg, уведомява клиентите си, че като момент на плащане приема датата на банковия документ за превод на сумата.

Своевременна корекция на записите по желание на клиента.

Редакция на некоректно подадени данни за дейността на фирмата.

Недопускане на записи с порнографско или еротично съдържание и такива, нарушаващи законите на Р България и международните актове.

avtokatalog.bg не публикува служебната информация за участващите фирми, освен с тяхно съгласие, с изключение на случаите, когато се засягат правата и интересите на avtokatalog.bg, или ако това е поискано по съответния законов ред от държавните органи.

avtokatalog.bg запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиента, в случай че установи нарушения в изпълнението на Условия за ползване, законите на Р България и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.

avtokatalog.bg не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.

avtokatalog.bg запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведомява клиентите си. В даден срок, ако клиентите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.


ІІІ. Права и задължения на клиентите

Клиентът носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията, публикувана в каталога, като се ангажира тя да не е в разрез със законите на Р България и международните актове.

В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към клиентите от страна на avtokatalog.bg , клиентът може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с каталога, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.

Клиентът няма право да въвежда информация, нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията на Р България и международните актове.

Клиентът може да използва информацията от avtokatalog.bg, като няма право да я изтегля по никакъв начин, да я продава, препродава или предоставя на трети лица.


IV. Технически изисквания

Текстовата информация може да бъде подадена за въвеждане в avtokatalog.bg по електронна поща, факс или продиктувана по телефона. Снимковият материал се подава по електронна поща.

Изисквания за вида на информацията:
 
  • Текстовата информация (представяне на фирмата, продукти, услуги и др.) трябва да бъде в текстов файл;
  • Снимковият материал (лого на фирмата, снимка към описанието, продукти, услуги, офиси, магазини и др.) трябва да бъде в един от следните формати: JPG, непрозрачен GIF или PNG.